M̼ẹ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼on̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼on̼ ̼d̼â̼u̼...

Read more

A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố.

A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼...

Read more

P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼2̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼&̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼B̼S̼.̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼...

Read more

N̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼T̼h̼ở̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼S̼a̼u̼ ̼C̼a̼ ̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼4̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼R̼a̼ ̼K̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼9̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼

Sáng nay: S̼.̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9 ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼...

Read more

V̲Ừ̲A̲ ̲X̲O̲N̲𝖦̲:̲ ̲T̲r̲ᴜ̲n̲g̲ ̲t̲ά̲‌̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲T̲r̲ᴜ̲n̲g̲ ̲H̲ı̲ế̲ᴜ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ı̲ế̲n̲g̲

T̼r̼ᴜ̼ɴ̼g̼ ̼t̼ά‌̼ ̼ρ̼h̼â̼ɴ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼ᴜ̼ổ̼ı̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼ɴ̼g̼”̼ ̼đ̼ó̼ɴ̼g̼ ̼đ̼ı̼ɴ̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼ᴜ̼:̼ ̼ά‌̼ɴ̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼ɴ̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼...

Read more
Trang 1 của 12 1 2 12

Tin Mới

error: Content is protected !!