ᴄʜú ʀᴜộᴛ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴄʜáᴜ ɢáɪ ᴛớɪ ᴄó ᴛʜᴀɪ: Đốɪ ᴛượɴɢ ᴛừɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴛươɴɢ ᴛự ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟸𝟸 ɴăᴍ, đề xᴜấᴛ ᴛʜɪếɴ ʜóᴀ ʜọᴄ

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙướᴄ đầᴜ, đốɪ ᴛượɴɢ Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ đã 𝟻 ʟầɴ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ᴛ., ʟà ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸 ʟầɴ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴋʜɪ ᴛ. ᴅướɪ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ.
ɴʜư ᴛɪɴ ᴛứᴄ đã đưᴀ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ʙảᴏ (ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ʙảᴏ ᴠừᴀ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʟạɪ (xã ʟɪêɴ ᴀᴍ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ʙảᴏ) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ, ᴋʜɪếɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴛʜᴀɪ.

Đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴛừɴɢ 𝟸 ʟầɴ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴛʀẻ ᴇᴍ
ᴛʜᴇᴏ ᴛàɪ ʟɪệᴜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ, ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ʙảᴏ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ Đ.ᴛ.ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟽, ở xã ʟɪêɴ ᴀᴍ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ʙảᴏ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ) ᴛố ᴄáᴏ Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟼, ở ᴄùɴɢ địᴀ ᴄʜỉ ᴛʀêɴ), ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴠớɪ ᴛ., ᴋʜɪếɴ ʙé ɢáɪ ᴄó ᴛʜᴀɪ, ʜɪệɴ đã 𝟷𝟺 ᴛᴜầɴ ᴛᴜổɪ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ ʟà ᴄʜú ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ʙảᴏ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ


Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ – Ảɴʜ: ᴠᴏᴠ

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙướᴄ đầᴜ, Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ᴛ.. ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ, ʟạɪ đã 𝟻 ʟầɴ ɢɪở ᴛʀò đồɪ ʙạɪ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ᴛ., ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸 ʟầɴ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴋʜɪ ᴛ. ᴅướɪ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ đã ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ.

Đáɴɢ ɴóɪ, đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴛʀẻ ᴇᴍ. ᴛʀướᴄ đó, Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ ᴛừɴɢ ɴʜậɴ áɴ ᴛù ᴠì ᴛộɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟿 ᴠà ʀᴀ ᴛù ᴛʀướᴄ ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻.

ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ʙứᴄ xúᴄ, ʙởɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛáɴɢ ᴛậɴ ʟươɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ɢâʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜíɴʜ ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ ᴅẫɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ʜậᴜ ǫᴜả ɴặɴɢ ɴề ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ʙé ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʙị ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴠề ᴛʜể ᴄʜấᴛ, ᴍà ᴄòɴ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ. ʜơɴ ɴữᴀ, đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ đã ᴛừɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ áɴ ᴠề ᴛộɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜốɪ ᴄảɪ ᴠẫɴ ɢâʏ ʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

Đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ᴛʜể đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴍứᴄ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ: 𝟸𝟶 ɴăᴍ ᴛù
ᴠề ᴠấɴ đề ᴘʜáᴘ ʟý ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ, ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ ᴠăɴ ᴄườɴɢ, Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴍà ᴄòɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ xã ʜộɪ đếɴ ᴍứᴄ ᴘʜảɪ ʟêɴ áɴ ᴍạɴʜ ᴍẽ, ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ᴄʜáᴜ ɢáɪ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ, ᴛᴜổɪ đờɪ ᴄʜáᴜ ᴄòɴ ɴʜỏ.

ʟᴜậᴛ sư ᴄườɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ, ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛộɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛʜᴇᴏ ʙʟʜs ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟿 ᴍà đốɪ ᴛượɴɢ ᴛừɴɢ ʙị ᴋếᴛ áɴ đã sửᴀ đổɪ ᴛʜàɴʜ ᴛộɪ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻 ᴛạɪ đɪềᴜ 𝟷𝟺𝟸.


ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴍà ᴄòɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ xã ʜộɪ đếɴ ᴍứᴄ ᴘʜảɪ ʟêɴ áɴ ᴍạɴʜ ᴍẽ ʙởɪ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɢɪữᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ᴠà ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄʜú ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ

ʟᴜậᴛ sư ᴄườɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ, đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ ᴠà ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴛʀáɪ ý ᴍᴜốɴ. ʙởɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, đếɴ ɴᴀʏ, ɴạɴ ɴʜâɴ ᴍớɪ 𝟷𝟺 ᴛᴜổɪ ᴍà đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴋʜɪếɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴛʜᴀɪ 𝟷𝟺 ᴛᴜầɴ ᴛᴜổɪ. ʙởɪ ᴠậʏ, ɴʜữɴɢ ʟầɴ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ đầᴜ ᴄó ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜưᴀ đủ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ.

ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴘʜạᴍ ᴛộɪ 𝟸 ʟầɴ ᴛʀở ʟêɴ” ᴠà “ʟàᴍ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴛʜᴀɪ” ʟà ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ địɴʜ ᴋʜᴜɴɢ ᴛăɴɢ ɴặɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ᴛʜᴇᴏ đɪểᴍ ʙ ᴠà đɪểᴍ đ ᴋʜᴏảɴ 𝟸, đɪềᴜ 𝟷𝟺𝟸 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ʟà ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 𝟷𝟸 ɴăᴍ đếɴ 𝟸𝟶 ɴăᴍ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴠớɪ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ xấᴜ, đã ᴛừɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ áɴ ᴠề ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴàʏ ᴠà ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ ɴêɴ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ sẽ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴍứᴄ áɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ ᴄó ᴛʜể ʟà ᴍứᴄ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ đếɴ 𝟸𝟶 ɴăᴍ ᴛù.

“ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄũɴɢ sẽ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ độɴɢ ᴄơ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ, ʟàᴍ ʀõ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ᴄó ʙệɴʜ ʟý ᴠề ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛốᴛ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ ᴠà để ᴠɪệᴄ ᴄảɪ ᴛạᴏ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ đạᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴛốᴛ ʜơɴ”, ʟᴜậᴛ sư ᴄườɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ.

Đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠớɪ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ: ᴄʜỉ ʙỏ ᴛù ʟà ᴄʜưᴀ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʀɪệᴛ để đượᴄ ᴠấɴ đề
ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ ᴠăɴ ᴄườɴɢ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄầɴ ʙổ sᴜɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴛʜɪếɴ ʜóᴀ ʜọᴄ để đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠớɪ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴛʀẻ ᴇᴍ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ ở ɴʜɪềᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʜì đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ sẽ đượᴄ ᴄʜɪᴀ ʟàᴍ ʜᴀɪ ɴʜóᴍ: ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ʟà ᴅᴏ ʙệɴʜ ʟý, ɴʜóᴍ ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà ᴅᴏ ɴʜâɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜấᴘ ᴋéᴍ.

ᴠớɪ ɴʜóᴍ ᴅᴏ ʙệɴʜ ʟý ᴛʜì sẽ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ʙằɴɢ ʏ ʜọᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʜɪếɴ ʜóᴀ ʜọᴄ, ᴛɪêᴍ ʜóᴀ ᴄʜấᴛ để ʟàᴍ ổɴ địɴʜ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴠà ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ để ᴛʀở ʟạɪ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

ᴄòɴ đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ʙị ʙệɴʜ ʟý ᴅẫɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴛʜì ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʟà ʙởɪ đạᴏ đứᴄ ɴʜâɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜấᴘ ᴋéᴍ, ý ᴛʜứᴄ ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ. ᴠớɪ ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ᴛʜì sẽ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴄʜế ᴛàɪ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴛʜườɴɢ sẽ ʟà ᴄʜế ᴛàɪ ᴘʜạᴛ ᴛù.


ᴛʜạᴄ sĩ, ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ ᴠăɴ ᴄườɴɢ

ɴʜɪềᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ đã áᴘ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛʜɪếɴ ʜóᴀ ʜọᴄ đốɪ ᴠớɪ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ xâᴍ ʜạɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ, ɴʜư ʙᴀɴɢ ᴄᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ, ɢᴇᴏʀɢɪᴀ, ᴍᴏɴᴛᴀɴᴀ, ғʟᴏʀɪᴅᴀ ᴄủᴀ ᴍỹ. ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ᴠà ʜàɴ ǫᴜốᴄ ʟà 𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛɪêɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜâᴜ Á áᴘ ᴅụɴɢ ʟᴜậᴛ ᴛʜɪếɴ ʜóᴀ ʜọᴄ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛʜɪếɴ ʜóᴀ ʜọᴄ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ʟà ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜɪếɴ ᴜốɴɢ ʜᴏặᴄ ʙằɴɢ đườɴɢ ᴛɪêᴍ ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ ʜᴏʀᴍᴏɴᴇ ᴋʜáɴɢ ʜᴏʀᴍᴏɴᴇ sɪɴʜ ᴅụᴄ ɴᴀᴍ ᴛᴇsᴛᴏsᴛᴇʀᴏɴᴇ, ᴋʜɪếɴ ɴồɴɢ độ ᴛᴇsᴛᴏsᴛᴇʀᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể ɢɪảᴍ xᴜốɴɢ ᴍứᴄ ᴛʜấᴘ, ᴛừ đó ʟàᴍ ɢɪảᴍ ᴛớɪ ᴍứᴄ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ʜᴀᴍ ᴍᴜốɴ ᴠề ᴛìɴʜ ᴅụᴄ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄả sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴠề ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴄũɴɢ ʙɪếɴ ᴍấᴛ. ʜᴏặᴄ ᴄó ᴛʜể ᴛɪêᴍ ʜᴏʀᴍᴏɴᴇ sɪɴʜ ᴅụᴄ ɴữ để ɢɪảᴍ ʜᴏʀᴍᴏɴᴇ sɪɴʜ ᴅụᴄ ɴᴀᴍ ᴛᴇsᴛᴏsᴛᴇʀᴏɴᴇ.

Ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ʜàɴʜ ᴠɪ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ đếɴ ᴍứᴄ xử ʟý ʜìɴʜ sự ᴛʜì ᴄʜỉ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜế ᴛàɪ ʜìɴʜ sự ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ʙằɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛế. ᴛʀướᴄ đâʏ ᴋʜɪ sửᴀ đổɪ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ᴛʜì ᴄũɴɢ ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ đưᴀ ʀᴀ ʟà ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ, ᴠớɪ ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴅᴏ ʏếᴜ ᴛố ʙệɴʜ ʟý ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴛʜì ᴄầɴ ᴘʜảɪ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ʟà ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ᴄầɴ ᴄó ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ʙằɴɢ ʏ ᴛế để ɢɪảᴍ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʙệɴʜ ʟý. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ý ᴋɪếɴ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ɴêɴ ᴄʜưᴀ đưᴀ ᴠàᴏ ʟᴜậᴛ.

ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ ᴄó xᴜ ʜướɴɢ ᴛáɪ ᴘʜạᴍ ᴅᴏ ʏếᴜ ᴛố ʙệɴʜ ʟý ʜᴏặᴄ/ᴠà đạᴏ đứᴄ ɴʜâɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜấᴘ ᴋéᴍ. ʙởɪ ᴠậʏ, ɴếᴜ ʟà ᴅᴏ ʙệɴʜ ʟý ᴛʜì ᴅù ᴄó ɢɪᴀᴍ ᴄầᴍ ʙᴀᴏ ʟâᴜ, ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ᴠớɪ đờɪ sốɴɢ xã ʜộɪ ᴛʜì ɴɢườɪ đó ᴠẫɴ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ sᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ. ᴋʜɪ ʜᴀᴍ ᴍᴜốɴ ʙảɴ ɴăɴɢ ǫᴜá ʟớɴ ᴠà ʟấɴ áᴘ ʟý ᴛʀí, đạᴏ đứᴄ đếɴ ᴍứᴄ độ ʙị ʙệɴʜ ᴛʜì ʀấᴛ ᴋʜó ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠà ʀấᴛ ᴅễ ᴛáɪ ᴘʜạᴍ.

ʙởɪ ᴠậʏ, ʟᴜậᴛ sư ᴄườɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴠề ʟâᴜ ᴅàɪ ᴛʜì ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ ᴄầɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ để áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴛʜɪếɴ ʜᴏá ʜọᴄ để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ɢɪảᴍ ɴɢᴜʏ ᴄơ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ʟý ᴠề ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴍớɪ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ xã ʜộɪ.

ᴍɪɴʜ ᴋʜôɪ

ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴘʜᴀᴘʟᴜᴀᴛʙᴀɴᴅᴏᴄ.ɢɪᴀᴅɪɴʜ.ɴᴇᴛ.ᴠɴ/

error: No Copy !!